Waarom professionals voor LIFO® kiezen

De LIFO® licentie biedt een duidelijke meerwaarde voor de licentiehouder. Om te beginnen kan men zich als coach profileren, als iemand die zich baseert op een gedegen gedragsmethode die zichzelf wereldwijd en langere tijd bewezen heeft als zeer effectief. Bovendien is er door de gehanteerde terminologie, die toegankelijk is en vlot wordt opgepikt, snel sprake van een gedeeld ‘taalsysteem’, wat het makkelijk maakt om op efficiënte wijze met elkaar over gedrag te praten. Dit gemak wordt nog versterkt door het feit dat de LIFO® gedragsmethode niet-normatief is en uitgaat van de kwaliteiten van mensen. Die positieve benadering maakt mensen ontvankelijk en ook bereid zich open te stellen voor feedback. Als coach/trainer kan men hierdoor snel resultaten bereiken.

Daarbij is het prettig zich gesteund te weten door een organisatie die middels netwerkavonden en licentiehoudersbijeenkomsten input blijft leveren die je als coach/trainer scherp houdt. Tot slot kan men zijn voordeel doen met mooi vormgegeven materiaal, dat de presentatie kracht bijzet.