LIFO® licentietraining

Doelgroep:
Trainers, coaches en adviseurs op het gebied van communicatietraining, persoonlijke ontwikkeling, sales, organisatieontwikkeling, verandermanagement, werving, etc., die de sterke gedragsstijlen van zichzelf en van hun cliënten willen leren benoemen en willen ontwikkelen.


Doelstellingen:
Na afloop van de LIFO® licentietraining:

  • Kennen de deelnemers de basisbegrippen van het LIFO® model. waaronder de vier LIFO® oriëntaties en bijbehorende gedragsstijlen.
  • Kunnen de deelnemers, op basis van een LIFO® profiel, een inschatting maken van het voorkeursgedrag in gunstige omstandigheden en onder druk.
  • Kunnen de deelnemers de LIFO® Methode toepassen voor persoonlijke ontwikkeling en effectiever functioneren in de werkomgeving.

Inhoud:
De LIFO® benadering is erop gericht het potentieel van een persoon tot ontwikkeling te laten komen. Uitgangspunt zijn de aanwezige gedragssterktes, die met behulp van de LIFO® vragenlijst Persoonlijke Gedragsstijlen in kaart worden gebracht. Aan de hand daarvan worden strategieën uitgestippeld waarmee men deze persoonlijke sterktes optimaal kan inzetten in de samenwerking met anderen.


Karakteristiek voor de LIFO® Methode is:

  1. De methode gaat uit van gedragssterktes en is niet normatief.
  2. Niet psychologiserend en gebruikersvriendelijk.
  3. Geschikt voor vele verschillende toepassingen.
  4. In te zetten op individueel- en groepsniveau.

Methode van werken:
Naast korte theoretische inleidingen en discussies wordt de meeste tijd besteed aan de zelfwerkzaamheid van de deelnemers door gebruik te maken van inzicht in de eigen gedragsvoorkeuren en de LIFO® profielen van de andere deelnemers. Na deel 1 schrijft men een LIFO® verslag over een groepsgenoot. Dit verslag wordt in deel 2 inhoudelijk besproken, terwijl ook gekeken wordt hoe de LIFO® feedback gegeven en geaccepteerd gemaakt kan worden. Praktijksituaties van de deelnemers worden gesimuleerd en de mogelijke bijdrage vanuit de LIFO® methodiek wordt toegepast.
De uit te reiken trainershandleiding bevat een weergave van de behandelde theorie en vormt samen met de uitgewerkte opdrachten en persoonlijke aantekeningen de basis om nu zelf aan de slag te gaan met het LIFO® model in de eigen beroepspraktijk.

Aantal deelnemers:
Maximaal 8 deelnemers


Duur:
2 dagen en 1 vervolgdag op een moment dat de nieuwe LIFO® licentiehouder de kans heeft gehad met het model ervaring op te doen. Optioneel: een 4e dag die zonder extra kosten in onderling overleg kan worden ingevuld.

Kosten per deelnemer
€ 2.950,00
De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en accommodatiekosten.

Data:

Aanmelden:
Klik hier om u aan te melden