LIFO® methode

De LIFO® methode richt zich op gedragsstijlen. De methode is ontwikkeld voor het bedrijfsleven en pragmatisch van aard: het gaat er niet om hoe men aan dat gedrag komt, maar om hoe men het vormgeeft in zijn handelen en zijn contact met anderen. Ten grondslag aan het gedrag liggen waarden, behoeften en doelen.

Ieder mens heeft van de verschillende LIFO® gedragsstijlen wel één of meerdere kenmerken, maar men heeft doorgaans een voorkeursgedragsstijl. Deze stijl heeft voor de persoon in kwestie succes gehad in het verleden en is ingeslepen, waardoor men er in de toekomst snel naar terug zal grijpen.

De LIFO® gedragsmethode omvat 4 basisgedragsstijlen ook basisoriëntaties genoemd:

  • Steungevend/Opgevend (gebaseerd op overtuigingen)
  • Beheersend/Overheersend (gebaseerd op actief sturen)
  • Behoudend/Afhoudend (gebaseerd op rationele afwegingen)
  • Meegevend/Weggevend (gebaseerd op mensen verbinden)

De gedragsmethode is niet normatief en gaat uit van kwaliteiten. De omschrijvingen in de methode zijn dan ook positief, wat het makkelijk maakt om er met elkaar van gedachten over te wisselen.

Om te weten welke voorkeursgedragsstijl iemand heeft, wordt een digitale of papieren LIFO® vragenlijst persoonlijke gedragsstijlen ingevuld met als resultaat de eigen LIFO® scores. Op basis hiervan kan een persoonlijke LIFO® profielbeschrijving worden gemaakt, die de licentiehouder vervolgens inzicht biedt in het voorkeursgedrag van zijn klant/deelnemer/coachee in verschillende situaties. In deze individuele profielbeschrijving komt ook naar voren welke hulpstijl men heeft en wat de minst geprefereerde gedragsstijl is.

De uitkomst geeft inzicht in hoe men handelt onder gunstige omstandigheden, maar ook in omstandigheden van conflict en stress. Daarbij krijgt men inzicht in hoe een persoonlijke kwaliteit mogelijk ook een zwakte wordt als men erin doorschiet, de zogenoemde ‘sterkte zwakte paradox’. Ook het inzicht van hoe gedrag door anderen geïnterpreteerd wordt werkt verhelderend en schept meer mogelijkheden om effectiever samen te werken.