De LIFO® Profielbeschrijving

De LIFO® Profielbeschrijving geeft de LIFO® licentiehouder in zijn hoedanigheid van coach/trainer tal van handvatten om met de klant/deelnemer/coachee aan het werk te gaan met behulp van de LIFO® methode. Juist omdat sterke eigenschappen als uitgangspunt worden genomen, ontstaat er een hoge bereidheid voor zelfreflectie, dialoog en ontwikkeling.

De persoonlijke profielbeschrijving die de LIFO® methode oplevert, biedt ook diverse aanknopingspunten om op methodische wijze te werken aan de verbetering van communicatie en samenwerking tussen personen, zowel binnen teams als binnen organisaties als geheel. De score interpretatie is positief geformuleerd en tegelijk ontwikkelgericht. Waar zitten mogelijke valkuilen, blinde vlekken en hoe kan men de effectiviteit verbeteren? Met behulp van LIFO® materiaal en de 6 LIFO® ontwikkelstrategie├źn laat de LIFO® licentiehouder zijn klant/deelnemer/coachee een ontwikkelingsproces doorlopen.

Door de positieve benadering krijgt de klant/deelnemer /coachee inzicht in en waardering voor de eigen gedragsstijlen. Men krijgt helder, in welke situaties deze gedragsstijlen goed tot hun recht komen en realiseert zich dat men niet mag doorschieten in de sterktes omdat dit contraproductief werkt. Vervolgens krijgt de klant/deelnemer/coachee inzicht in hoe men gedragssterktes van anderen als aanvulling op het eigen handelen kan gebruiken en hoe men de eigen gedragsstijl completer kan maken om zo het persoonlijk handelen te optimaliseren en stijlverschillen met anderen te overbruggen.

De professionele LIFO® licentiehouder heeft diverse materialen tot zijn beschikking om dit ontwikkelingsproces te begeleiden.